ศาลจังหวัดนราธิวาส


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนราธิวาส Narathiwat Provincial Court - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
แบบฟอร์ม
ประกาศ
ประกาศ
  1. ประกาศศาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ
  2. ประกาศศาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 82 รายการ
  3. ประกาศศาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การรับสมัครผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดนราธิวาส
  4. ประกาศศาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดบริเวณอาคารศาลจังหวัดนราธิวาสและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
  5. ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
  6. ประกาศศาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
  7. ประกาศ ศาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 110
ผบ.150/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.485/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.00 น.
ผบ.509/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.510/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.513/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.58/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.59/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
ผบ.610/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.00 น.
ผบ.772/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.773/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.774/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.803/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.804/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.805/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.807/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.00 น.
ผบ.808/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.00 น.
ผบ.809/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.00 น.
ผบ.810/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.00 น.
ผบ.811/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.00 น.
ผบ.812/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.00 น.
ผบ.813/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.00 น.
ผบ.814/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.00 น.
ผบ.815/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.00 น.
ผบ.816/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.00 น.
ผบ.817/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.00 น.
ผบ.818/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.819/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.820/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.821/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.822/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.823/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.824/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.825/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.826/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.827/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.828/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.829/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.833/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.834/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.00 น.
ผบ.835/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.00 น.
ผบ.837/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.838/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.839/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.840/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.841/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.842/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.843/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.844/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.00 น.
ผบ.845/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.00 น.
ผบ.846/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.00 น.
ผบ.847/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.00 น.
ผบ.848/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.00 น.
ผบ.849/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.00 น.
ผบ.850/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.00 น.
ผบ.851/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.00 น.
ผบ.852/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.00 น.
ผบ.853/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.00 น.
ผบ.865/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.866/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.867/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.868/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
พ.149/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.225/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
พ.226/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
พ.227/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
พ.228/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.229/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.230/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.231/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.232/61
นัดไกล่เกลี่ยชี้สืบฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.233/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
พ.234/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
พ.235/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
พ.236/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
พ.237/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
พ.238/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.239/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.240/61
ไกล่เกลี่ยไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
พ.241/61
นัดไกล่เกลี่ยชี้สืบฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.00 น.
พ.242/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
พ.243/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
พ.244/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.00 น.
พ.372/60
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.00 น.
พ.386/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
พ.610/59
นัดพร้อมเพื่อสอบถามจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ม.14/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ม.17/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ม.20/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ม.21/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ส12/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ส13/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
อ.1154/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.00 น.
อ.1309/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
อ.1310/61
นัดไกล่เกลี่ยและไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.1311/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.00 น.
อ.2072/61
สืบพยานโจทก์ประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
อ.2159/61
สืบประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.2348/61
สืบพยานผู้ร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.3
อ.2948/61
สอบเรื่องทนายความ
เวลา 9.00 น.
อ.2949/61
สอบเรื่องทนายความ
เวลา 9.00 น.
อ.3077/61
สอบเรื่องทนายความ
เวลา 9.00 น.
อ.3095/61
สอบเรื่องทนายความ
เวลา 9.00 น.
อ.3120/61
สอบเรื่องทนายความ
เวลา 9.00 น.
อ.3163/61
สอบเรื่องทนายความ
เวลา 9.00 น.
อ.3178/61
สอบเรื่องทนายความ
เวลา 9.00 น.
อ.3183/61
สอบเรื่องทนายความ
เวลา 9.00 น.
อ.4420/60
ฟังผลการชำระหนี้ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.4460/60
ฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
อ.528/61
สืบพยานจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.610/59
นัดสอบถามจำเลย
เวลา 9.00 น.