ศาลจังหวัดนราธิวาส


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนราธิวาส Narathiwat Provincial Court - Thailand


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
แบบฟอร์ม
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 78
ม.24/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4043/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4044/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4045/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4046/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4047/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4048/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4049/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4050/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4051/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4052/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.537/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.538/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.541/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.545/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.546/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.547/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4059/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4098/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4099/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1054/57
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2623/59
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2844/59
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๙
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3897/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.532/47
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4033/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4034/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4035/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4036/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4037/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4038/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4039/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4040/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4041/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4042/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4053/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4054/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4055/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4056/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4057/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4058/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4066/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4067/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4068/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4069/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4070/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4071/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4072/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4073/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4074/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4075/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4076/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4077/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4078/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4079/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4080/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4081/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4082/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4083/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4084/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4085/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4086/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4087/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4088/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4089/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4090/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4091/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4092/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4093/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4094/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4095/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4096/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4097/60
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.543/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.544/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.551/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.552/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3756/59
นัดฟังผลการปฏิบัติตามข้อตกลง
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)