ศาลจังหวัดนราธิวาส


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนราธิวาส Narathiwat Provincial Court - Thailand โทร 073-532038 โทรสาร 073-532043 , 073-532636 E-mail : nrtc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
แบบฟอร์ม
ประกาศ
ประกาศ
  1. ประกาศศาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ
  2. ประกาศศาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 82 รายการ
  3. ประกาศศาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดบริเวณอาคารศาลจังหวัดนราธิวาสและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
  4. ประกาศศาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
  5. ประกาศศาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
  6. ประกาศ ศาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด