ศาลจังหวัดนราธิวาส


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนราธิวาส Narathiwat Provincial Court - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
แบบฟอร์ม
ประกาศ
ประกาศ
  1. ประกาศศาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ
  2. ประกาศศาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 82 รายการ
  3. ประกาศศาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การรับสมัครผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดนราธิวาส
  4. ประกาศศาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดบริเวณอาคารศาลจังหวัดนราธิวาสและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
  5. ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
  6. ประกาศศาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
  7. ประกาศ ศาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 30
ผบ.305/61
ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.00 น.
อ.1449/61
ฟังคำพิพากษา (สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.1789/61
สอบเรื่องทนายความ
ห้องพิจารณาที่ ช่อง5 เวลา 9.00 น.
อ.1811/61
สอบเรื่องทนายความ
ห้องพิจารณาที่ ช่อง5 เวลา 9.00 น.
อ.1812/61
สอบเรื่องทนายความ
ห้องพิจารณาที่ ช่อง5 เวลา 9.00 น.
อ.2023/61
สอบเรื่องทนายความ
ห้องพิจารณาที่ ช่อง5 เวลา 9.00 น.
อ.2024/61
สอบเรื่องทนายความ
ห้องพิจารณาที่ ช่อง5 เวลา 9.00 น.
อ.2025/61
สอบเรื่องทนายความ
ห้องพิจารณาที่ ช่อง5 เวลา 9.00 น.
อ.2027/61
สอบเรื่องทนายความ
ห้องพิจารณาที่ ช่อง5 เวลา 9.00 น.
อ.2028/61
สอบเรื่องทนายความ
ห้องพิจารณาที่ ช่อง5 เวลา 9.00 น.
อ.2029/61
สอบเรื่องทนายความ
ห้องพิจารณาที่ ช่อง5 เวลา 9.00 น.
อ.2033/61
สอบเรื่องทนายความ
เวลา 9.00 น.
อ.2034/61
สอบเรื่องทนายความ
เวลา 10
อ.2035/61
สอบคำให้การ
เวลา 13.00 น.
อ.2036/61
สอบเรื่องทนายความ
เวลา 11.3
อ.2037/61
สอบคำให้การ
เวลา 15
อ.2048/61
สอบคำให้การ
เวลา 14.3
อ.2054/61
สอบคำให้การ
เวลา 16.00 น.
อ.2055/61
สอบคำให้การ
เวลา 16.00 น.
อ.2056/61
สอบคำให้การ
เวลา 16.00 น.
อ.2057/61
สอบคำให้การ
เวลา 16.00 น.
อ.2058/61
สอบคำให้การ
เวลา 16.00 น.
อ.2059/61
สอบคำให้การ
เวลา 16.00 น.
อ.2998/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.3647/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.4037/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.4091/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.4337/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.4356/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.5225/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.