ศาลจังหวัดนราธิวาส


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนราธิวาส Narathiwat Provincial Court - Thailand โทร 073-532038 โทรสาร 073-532043 , 073-532636 E-mail : nrtc@coj.go.th

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นล่ามอาสาประจำศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 : Standby Court Interpreter กำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ
เอกสารแนบ