ศาลจังหวัดนราธิวาส


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดนราธิวาส Narathiwat Provincial Court - Thailand โทร 073-532038 โทรสาร 073-532043 , 073-532636 E-mail : nrtc@coj.go.th

ศาลจังหวัดนราธิวาส ร่วมโครงการ "สัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐและผู้มีอำนาจใช้อุปกรณ์เครื่องติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด"

ศาลจังหวัดนราธิวาส ร่วมโครงการ "สัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐและผู้มีอำนาจใช้อุปกรณ์เครื่องติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด"


เอกสารแนบ